^обратно в начало
  
  
  
Get Adobe Flash player

Аудио Видео

STEM 2020

 

 

Защо при нас

Ако искате Вашите деца да растат щастливи и спокойни, доверете ни се!

Вашите очаквания са това, което ние даваме на децата!

Екип от висококвалифицирани педагози и медицински сестри. Логопед, психолог, ресурсен учител.

Съвременен начин на обучение, чрез интерактивни методи.

Равен старт за всяко дете.

СПЕЦИАЛНО ОБУЧЕНИЕ С ПРОГРАМИТЕ: Програма на МОН "Профилактиката по-добра от лечението", "Джуниър Ачийвмънт", Гражданско образование, Валдорфска педагогика.

ЗАЩО ПРИ НАС: сигурност и спокойствие в красив и богато озеленен двор. Съвременно обзаведени центрове за работа с децата. Специална подготовка на децата за училище. 

Занимални с богати кътове по интереси  и всичко необходимо за индивидуална и екипна работа.

Възможност за избор на учители към съответната възрастова група.

 

ПЛАМЪЧЕ 01

 

ФИНАНСИРАНИ

НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ В ДГ “ПЛАМЪЧЕ“

 

ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020г.

1. НП“Успяваме заедно“ – 2019/2020

2. НП“ Заедно за всяко дете“ , модул 1 – 2019/2020

3.“Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.,

- Дейност 1: Допълнително обучение по български език на деца от уязвими групи

- Дейност 2: Помощник на учителя подпомага обучението на дете със СОП

4.Проект на МОН „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

5.НП „Без свободен час“

6. „Образование за утрешния ден“на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

7. Международна програма "STEM"

 

 

ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019г.

1.Национална програма „Заедно за всяко дете“

   - Модул „Добри практики за взаимодействие на образователните институции с родителите“

2.Национална програма „Развитие на системата на предучилищното образование“

3.Проект„Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

 

ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018г.

Национална програма „Без свободен час в детската градина”

Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование”

Национална програма „Развитие на системата на предучилищното образование“

 

ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017г.

КАМПАНИЯ „ ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2017 г.”Обичам природата и аз участвам“

Copyright © 2015. Rights Reserved.
Този сайт използва бисквитки. Ако продължите да го използвате, ще приемем че сте съгласни. Ако не сте съгласни, моля напуснете сайта и изтрийте бисквитките от вашия браузър. “Бисквитките” не съдържат ваши лични данни, като адрес, електронен адрес, телефонен номер и др.
Повече информация Приемам Не приемам