^обратно в начало
  
  
  
Get Adobe Flash player

Аудио Видео

Защо при нас

Ако искате Вашите деца да растат щастливи и спокойни, доверете ни се!

Вашите очаквания са това, което ние даваме на децата!

Екип от висококвалифицирани педагози и медицински сестри. Логопед, психолог, ресурсен учител.

Съвременен начин на обучение, чрез интерактивни методи.

Равен старт за всяко дете.

СПЕЦИАЛНО ОБУЧЕНИЕ С ПРОГРАМИТЕ: Програма на МОН "Профилактиката по-добра от лечението", "Джуниър Ачийвмънт", Гражданско образование, Валдорфска педагогика.

ЗАЩО ПРИ НАС: сигурност и спокойствие в красив и богато озеленен двор. Съвременно обзаведени центрове за работа с децата. Специална подготовка на децата за училище. 

Занимални с богати кътове по интереси  и всичко необходимо за индивидуална и екипна работа.

Възможност за избор на учители към съответната възрастова група.

 

trtv

Мойте цветни приключения в природата /My color adventure in nature 

Проекта стартира на 22 март 2022 г. се реализира в детски градини в ДГ „Пламъче“ и детски градини в Турция.

Развива се креативността и ефективността на образователния процес в ранното детско образование, като се поддържа добре обмислен баланс между възможностите на дигиталния свят и вдъхновението от културата и природата.

В този проект децата се учат, играят и работят заедно, свързани с природата и околната среда. Дейностите по проекта им позволяват да изследват заобикалящата ги среда, да създават, използват ИКТ ресурси и най-важното - да се наслаждават на мястото, където живеят.

Отвореното пространство вече не е само за забавление – то е среда за обучение

 

ae78ed13d opt

 b3b9c683d opt

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Национални проекти и национални програми за учебната  2021/2022г.

1.  Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”, Дейност 2- такси - Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

2.  Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и учащи -  МОН -  ПМС №  26/2020 г.

3.  Схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ -  Държавен фонд „Земеделие“,  Министерство на земеделието, храните и горите

4.  Проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ -  BG 05 М20Р001 -3.018 -  ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

5.  Проект „Големият лов на растенията” -  Българско Движение „Син флаг“, под патронажа на Кралската ботаническа академия във Великобритания

6.  НП „Заедно за всяко дете“ -  Модул: 1 Подпомагане на екипите за обхват

7.  НП „Оптимизация на вътрешната структура на персонала“

8.  НП „ Без свободен час“

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021г.

 

1. НП "Без свободен час"

2. Проект на МОН "Образование за утрешния ден", Дейност 3.2 "Обучение на учител, психолози и педагогически съветници за   преподаване на знания и умения по дигитална грамотност- ключови дигитални умения- базови и за напреднали, нови технологии, продукти и програми, медийна грамотност, онлайн съдържание и поведение, и др, за повишаване дигиталната компетентност на учащите се"

3. НП "Заедно в грижа за ученика", Модул 2 "Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с детски учители и учители по учебни предмети от прогимназиалния етап"

4. НП "Осигуряване на съвременна образователна среда", Модул Е "Площадки за обучение за обучение по БДП"

5. ПМС №46 за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност,физическо възпитание, спорт и спортно-туристически дейности на деца и учащи в институции в системата на предучилищното и училищното образование

6. Проект "Подкрепа за приобщаващо образование"

7. ИКТ- мултимедийно оборудване и хардуер за детски градини растеж“ 2014-2020 г.

8. “Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.- модул "Такси"

9. Проект BG05M2OP001-2.010-0001 "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти" /IV  

   кампания с период 01.10.2020г-03.10.2021г/

 oud

 

ПЛАМЪЧЕ 01

 

Слайд1

 

Слайд2

 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ФИНАНСИРАНИ

НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ В ДГ “ПЛАМЪЧЕ“

 

ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020г.

1. НП“Успяваме заедно“ – 2019/2020

2. НП“ Заедно за всяко дете“ , модул 1 – 2019/2020

3.“Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.,

- Дейност 1: Допълнително обучение по български език на деца от уязвими групи

- Дейност 2: Помощник на учителя подпомага обучението на дете със СОП

4.Проект на МОН „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

5.НП „Без свободен час“

6. „Образование за утрешния ден“на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

7. Международна програма "STEM"

 

 

ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019г.

1.Национална програма „Заедно за всяко дете“

   - Модул „Добри практики за взаимодействие на образователните институции с родителите“

2.Национална програма „Развитие на системата на предучилищното образование“

3.Проект„Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

 

ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018г.

Национална програма „Без свободен час в детската градина”

Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование”

Национална програма „Развитие на системата на предучилищното образование“

 

ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017г.

КАМПАНИЯ „ ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2017 г.”Обичам природата и аз участвам“

Copyright © 2015. Rights Reserved.
Този сайт използва бисквитки. Ако продължите да го използвате, ще приемем че сте съгласни. Ако не сте съгласни, моля напуснете сайта и изтрийте бисквитките от вашия браузър. “Бисквитките” не съдържат ваши лични данни, като адрес, електронен адрес, телефонен номер и др.
Повече информация Приемам Не приемам